Modernizacijski fond-02

Sufinancirano iz EU sustava trgovanja emisijama (Modernizacijski fond)

Sufinancirano iz EU sustava trgovanja emisijama Modernizacijski fond
EU ETS ubrzava tranziciju prema klimatskoj neutralnosti

Naziv projekta: Modernizacija energetskog sustava i poboljšanje energetske učinkovitosti poduzeća Stanić d.o.o.

Kratki opis projekta: Provedbom projekta planira se izgradnja Fotonaponske elektrane na krovu postojećih građevina na lokaciji proizvodnog pogona i uprave poduzeća u Slavonskoj aveniji u Zagrebu. Predmetna fotonaponska elektrana podijeljena je u dvije zasebne cjeline - sjeverna elektrana koja će se postaviti na krov postojeće građevine na adresi Slavonska avenija 22A i južna elektrana koja će se postaviti na krov postojeće građevine na adresi Slavonska avenija 22. Provedbom projekta se očekuje da će se instalirati dodatna snaga za proizvodnju električne energije iz OIE u iznosu od 364,37 kWp što će omogućiti da se iz fotonaponske elektrane ostvari minimalna godišnja proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u iznosu od 357,08 MWh/god. Iz navedenog razloga će referenta godišnja potrošnja isporučene električne energije na lokaciji provedbe projekta u iznosu od 956,53 MWh/god biti umanjena minimalno za 37,33%.

Završetkom provedbe Projekta se očekuje da će se ostvariti smanjenje emisija CO2 u minimalnom iznosu od 56,78 tCO2/god odnosno smanjenje od minimalno 37,33% u odnosu na stanje prije provedbe projekta. Završetkom provedbe Projekta odnosno od kraja životnog vijeka ulaganja se očekuje da će kumulativna ušteda isporučene energije iznositi 5.517,24 MWh odnosno da će kumulativna ušteda emisije stakleničkih plinova iznositi 877,31tCO2.​​​​​​​​​​

Ukupna vrijednost projekta: 246.200,00

Iznos EU potpore: 123.100,00

Razdoblje provedbe projekta: 19.06.2023. – 19.06.2025.

Kontakt osoba za više informacija: Ivan Šturman, e-mail: isturman@stanic.hr, tel: +385 91 248 1533

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Stanić d.o.o.