Telefon: +385 1 2481 888 · stanic@stanic.hr
Lip 11

IZGRADNJA FOTONAPONSKE ELEKTRANE UZ POMOĆ EU FONDOVA

Naša održiva priča nastavlja se svaki dan, a ovaj smo put odlučili dodatno poraditi na energetskoj učinkovitosti vlastitih prostora. Zato s ponosom najavljujemo pokretanje novog projekta, a više detalja o njemu, kao i očekivane rezultate, možete pronaći niže u tekstu.


Naziv projekta: Izgradnja fotonaponske elektrane Stanić Kerestinec I za vlastite

potrebe, poboljšanje energetske učinkovitosti rasvjete i sustav daljinskog očitanja potrošnje el. energije i sustava kontrolnih mjerila

Ukupna vrijednost projekta: 9.352.055,87 kuna

 EU sufinanciranje projekta: 5.507.304,44 kuna

 Projekt je sufinanciran iz: Europskog fonda za regionalni razvoj

 Razdoblje provedbe projekta: ožujak 2018. – lipanj 2021. godine


Kratki opis projekta:
Projekt uključuje provedbu mjera energetske učinkovitosti (modernizacija sustava rasvjete, ugradnja sunčane elektrane i sustava daljinskog očitanja potrošnje energije) koje će omogućiti društvu smanjenje isporučene energije iz distribucijskih mreža za 52,09% i povećati udio korištenja obnovljivih izvora energije za 1.032.479 kWh godišnje. Realizacija ovog projekta utjecat će i na smanjenje emisija CO2 za 307,75 tona godišnje čime se pozitivno utječe na očuvanje okoliša.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

– ušteda energije u energetski troškovnoj cjelini za 278.146 kWh

– povećanje udjela korištenja OIE u bruto potrošnji energije za 1.032.479 kWh

Kontakt osoba: Ivan Šturman

Više informacija o samom projektu zainteresirani mogu dobiti na e-mail adresi isturman@stanic.hr.

Više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima dostupno je na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost društva Stanić d.o.o.