Logistika

Već 20 godina uspješno razvijamo logistička rješenja kako bi udovoljili svim potrebama naših poslovnih partnera pružajući kompletnu logističku uslugu na području Hrvatske i Europe. Temelj poslovanja je pružanje individualnog pristupa svakom klijentu nudeći rješenja prema njegovim specifičnim logističkim potrebama.

Stalnim praćenjem potreba tržišta, kontinuirano prilagođavamo i usavršavamo logističku mrežu , maksimalnom optimizacijom resursa na na tuzemnom i inozemnom tržištu, te kvalitetnom suradnjom sa dugogodišnjim dobavljačima razvijamo i makrodistribuciju na području zemalja zapadne Europe.

Posebno želimo istaknuti da posjedujemo IFS Logistics i ISO9001 certifikat.

IFS certifikat eng

IFS certifikat hrv                                                                 

ISO9001 Certifikat hrv

ISO9001 Certifikat eng

Kontaktirajte nas

logistika@stanic.hr

+385 91 2392 032